1. Šī Privātuma politika nosaka www.iluzijumuzejs.lv vietnes (turpmāk tekstā – Vietne) lietotāju informācijas, tajā skaitā personas datu, vākšanas, apstrādes un izmantošanas principus.
 2. Vietnes lietotāju datus administrē MB “ Traukos slėnis ” filiāle “Cosmos Infinite Way ar juridisko adresi Domā laukums 1, Rīga (turpmāk tekstā “ Ilūziju muzejs ”).
 3. Privātuma aizsardzību, tajā skaitā Vietnes lietotāju personas datu aizsardzību veic Ilūziju muzejiem ar prioritāti. Ilūziju muzejs pieliek visas pūles, tostarp piesardzības pasākumus un nodrošinājumus, lai kodētu pārraidi starp lietotājiem un tīmekļa serveri, kā arī nodrošinātu pārraidi starp tīmekļa serveri un Cosmos Muzeum kases sistēmu, izmantojot īpašu kodētu VPN savienojumu. Turklāt Ilūziju muzejs atdala datu bāzes serveri no ārējā tīkla, lai Vietnes lietotāju pārsūtītie personas dati būtu aizsargāti pret nozaudēšanu, sabojāšanu, izpaušanu vai nepiederošu personu piekļuvi.
 4. Vietnes lietošana var būt saistīta ar Ilūziju muzejs , kas apkopo lietotāju datus, kas nepieciešami visu Vietnes funkcionalitātes pareizai darbībai. Jo īpaši tiek apkopota informācija par lietotāja atrašanās vietu, izmantotās ierīces IP, lietotāja aktivitātēm vietnē un tā sauktās sīkdatnes. Vietnes lietotājs var uzzināt vairāk par sīkdatņu vākšanas un izmantošanas principiem no atsevišķas Vietnē ievietotās informācijas.
 5. The Ilūziju muzejs neizmanto 4. punktā minētos datus Vietnes lietotāju identitātes noteikšanai. Gadījumā, ja šie dati neatkarīgi vai kopā ar citu informāciju ļauj noteikt lietotāja identitāti, tie tiek uzskatīti par personas datiem un tiek piemēroti 6. – 16. punktā aprakstītie principi.
 6. Personas dati Vietnē tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par personu brīvu apriti. šādus datus un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – VDAR).
 7. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar 6. panta 1. punktu. 2016. gada 27. aprīļa Vispārējo personas datu aizsardzības noteikumu 1 f) apakšpunkts, proti , apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu Ilūziju muzeja juridiski pamatotās intereses, kas ietver Vietnes vadīšanu Ilūziju muzejiem un ar tās starpniecību informējot par Ilūziju veikto darbību muzejs .
 8. Dati tiek vākti, lai nodrošinātu Lietotājam iespēju izmantot visas Vietnes funkcijas.
 9. Dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu Lietotājam iespēju pilnvērtīgi izmantot Vietni.
 10. Ilūzijas labā muzejiem un izpausts struktūrām, kas šim nolūkam pilnvarotas saskaņā ar tiesību aktiem.
 11. Katrai personai ir tiesības piekļūt saviem datiem, tā var tos labot, dzēst vai ierobežot apstrādi, kā arī pieprasīt datu pārsūtīšanu.
 12. Lietotājam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi.
 13. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par Ilūziju muzejs uzraudzības iestādei, ti , Fizisko personu datu aizsardzības birojam, Elijas ielā 17, LV-1050, RĪGĀ .
 14. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr var būt nepieciešams izmantot visas Vietnes funkcijas.
 15. Lēmumi par sniegtajiem personas datiem netiek pieņemti automatizēti.
 16. Sazinieties ar Ilūziju muzejs , ieskaitot personu, kas darbojas Ilūziju labā muzejs kā datu aizsardzības inspektors, iespējams rakstiski, uz 1. punktā norādīto juridiskās adreses adresi vai elektroniski, uz e-pasta adresi: info@iluzijumuzejs.lv.
 17. Parasti, lai izmantotu Vietnes funkcionalitāti, nav jāatver konts un jāpiesakās Vietnē.
 1. Par vēlmi iegādāties biļetes uz Ilūziju rīkotajiem pasākumiem muzejs , tas prasa reģistrācijas anketās norādītos personas datus.
 2. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz vietni. The Ilūziju muzejs neuzņemas atbildību par tīmekļa vietņu principiem un privātuma politikām, kuras Vietnes lietotājs ievadījis, izmantojot Vietnē ievietotās saites.
 3. Jebkuri grozījumi šajā dokumentā tiek paziņoti Vietnes lietotājiem, ievietojot informāciju Vietnē.
īpašs piedāvājums

10%

iztērē 30€ un saņem 10% atlaidi
(skaitās arī dāvanu kartes)

Kupona Kods: GIFT10